گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور

چکیده

از نظر فخر رازی، ضروری است که پیامبران بعد از بعثت معصوم باشند. در عین حال، او عصمت قبل از بعثت را برای پیامبران لازم نمی‌داند. او معتقد است که پیامبران به صورت عمد گناه کبیره انجام نمی‌دهند، اما صدور گناه کبیره از آنان به صورت سهوی امکان دارد. او گسترۀ عصمت انبیا را در چهار مسئلۀ اعتقاد، تبلیغ و رسالت، احکام و فتاوی، و افعال و سیرت می‌داند. او با تکیه بر برخی مبانی، مثل جبرانگاری عصمت؛ دلایل عقلی، مثل بداهت عقل؛ و دلایل نقلی، مثل آیۀ 23 سورۀ جن، عصمت انبیا را اثبات کرده است. همچنین او به شبهاتی که در این خصوص با توجه به برخی از آیات قرآن مثل آیۀ 87 سورۀ انبیا جلوه کرده پاسخ داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fakhr al-Din al-Razi on the Extent of Prophets' Innocence

نویسندگان [English]

  • Alireza Parsa 1
  • Ali Parimi 2
چکیده [English]

According to Fakhr al-Din al-Razi, it is essential for the prophets to be infallible after the beginning of their prophetic mission. Yet he doesn’t authorize chastity before mission for the prophets and believes that although prophets do not commit sins intentionally, they may do unintentionally. In his view, the extent of prophets' innocence includes four domains of belief, propagation and mission, laws and judgments as well as actions and behaviors. On the basis of some foundations such as determinism implied by innocence and some reasons such as appealing to obviousness and also some pieces of evidence from Qur’an such as Q72:23, Al-Razi has tried to prove prophets' innocence. In this regard, he has also replied to some doubts such as the one proposed due to Q21:87.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophets' Innocence
  • the Extent of Prophets’ Innocence
  • the Reasons of Innocence
  • Doubts about Prophets' Innocence
  • Fakhr al-Din al-Razi

برای دانلود نسخه الکترونیکی مقاله بر روی لینک "اصل مقاله" کلیک کنید.