34

321

 تعداد مشاهده مقالات: 1,068,742

 

 پژوهشنامه فلسفه دین در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز A شده است. 

پژوهشنامه فلسفه دین به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و مقالات عرصه فلسفه دین را می پذیرد. با توجه به وجود جنبه های میان رشتگی در فلسفه دین، مجله از  مقالات عرصه های کلام عقلی، الهیات بالمعنی الاخص، و ... نیز استقبال می کند.

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

مقالات هر شماره قبل از قرار گرفتن در شماره مربوط در بخش مقالات آماده انتشار نمایش داده می شوند.

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-285 

6. بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت

صفحه 121-142

مرتضی روحانی راوری؛ امیرعباس علی زمانی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احد فرامرز قراملکی


ابر واژگان