تحلیل انتقادی نظریۀ لین رادر بیکر در تبیین رستاخیز با رویکرد اجمالی به حکمت متعالیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه سمنان

چکیده

لین رادر بیکر درصدد است که آموزۀرستاخیز در مسیحیت را با ماده­گرایی سازگار کند. او مدعی است که با تکیه بر نظریۀ تقوّم به عنوان یک نظریة مادی انگارانه، می­توان تبیین کلامی و فلسفی شایسته­ای از کیفیت زندگی پس از مرگ ارائه کرد. بیکر، به جای ارائه تبیین فلسفی از نسبت حیات ذهنی با بدن اخروی، به شیوه­ای متکلّمانه، رستاخیز را فعل اعجازی خدا می­داند. یکی از لوازم نظریۀ تقوّم، عدم اهمیت این­همانی عددی بدن دنیوی و اخروی است. در حالی که به نظر می­رسد بدون در نظر گرفتن این­همانی بدن دنیوی و اخروی، نمی­توان تبیین معقولی از امکان حیات پس از مرگ ارائه کرد؛ زیرا علاوه بر این­که انسان یک حقیقت نفسانی ـ جسمانی است، بین نفس و بدن هر شخص، رابطۀ ضروری، و نه امکانی، برقرار است. در مقام مقایسه، ملاصدرا استمرار وجودی شخص دنیوی و اخروی را با توسّل به وحدانیّت نفس (در عین پذیرفتن بدن­های مختلف) توضیح می­دهد؛ به طوری ­که نفس ناطقه، در هر مرتبه به نوعی ماده تعیّن می­بخشد و با توجه به حرکت جوهری، بدن دنیوی و اخروی، دو جنبه از یک واقعیت واحد اما ذومراتب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Critical Analysis of the Lynne Rudder Baker’s Theory on Resurrection According to Transcendent Theosophy

نویسنده [English]

  • ali sanaei 2
چکیده [English]

Lynne Rudder Baker wants to reconcile the doctrine of resurrection in Christianity with materialism. He claims that we can present proper philosophical and theological explanation of the manner of the life after death on the basis of theory of constitution as a physical approach. Lynne Rudder Baker, Instead of philosophically explaining how mental life is related to the other-worldly body, asserts theologically that the resurrection is the miraculous act of God. One of the consequences of the theory of constitution is that numerical identity of physical and other-worldly body is not important. But it seems that it will not be possible to explain possibility of life after death, unless we take the identity of physical and other-worldly body to be granted. Because human being is composed of soul and body and they are related to each other necessarily rather than contingently. In terms of comparison, we can say that Mūllā Sadrā explains the identity of mundane person and the other-worldly one by the theory of the unity of soul (while accepting the variety of bodies), that is, the human soul determines the matter in every phase and, in terms of the principle of substantial motion, the corporeal and other-worldly body are two aspects of a hierarchical reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resurrection
  • The Imaginal Body
  • The Theory of Constitution
  • Christianity
  • Lynne Rudder Baker
  • Mūllā Sadrā

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید.