تصور از خدا و نقش آن در معناشناسی اوصاف الاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر فلسفه دین

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

در ادیان توحیدی، خدا با اوصافی نظیر «قادر/عالم/خیرخواه مطلق»، توصیف می‏شود. در این بین، اختلافاتی در معناشناسی این اوصاف ظهور کرده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا با توجّه به تصوّر سنّتی «خدا»، شیوه‏ای برای معناشناسی اوصاف مذکور ارائه گردد. در این شیوه از معناشناسی، تصوّر «خدا» به عنوان موجود مطلق، تحلیل می‏شود به «خدا» به عنوان موجود کامل حداکثری. پس از آن، در تبیین مفهوم «مطلقاً برخوردار» از «قدرت/علم/خیرخواهی»، با تمسّک به تصوّر موجود کامل حداکثری روشن می‏شود که خدا، باید این اوصاف را به نحوی داشته باشد که امکان تصوّر برتری موجودی دیگر نسبت به خدا منتفی باشد. این در صورتی ممکن است که خدا، این اوصاف را به صورت ضرورت بالذات یا بسیط و یا تغییرناپذیر دارا باشد. در نتیجه، در معناشناسی اوصاف خدا، باید شرط ضرورت بالذات یا بساطت و یا تغییر ناپذیری را مدّ نظر قرار داد؛ به طوری که هر گونه معناشناسی دیگری جز این، با تصوّر خدا ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of God and Its Role in the Semantics of Divine Attributes

نویسنده [English]

  • meysam molaei 1
چکیده [English]

This article does not attempt to answer all questions against the semantics of the attributes of God, Even not going to answer that,” what is the meaning of Omniscient/ Omnipotent/Perfectly Good?” Rather, we want to provide with a way which shows how the properties mentioned above can be defined or judged. We assert that for the semantics of the properties of God, one has to consider the theists’ Understanding of God. On the traditional understanding of monotheistic religions, especially Islam, we can define God as the Absolute Being. The conceptual analysis of this notion leads us to the notion of God as extremely Perfect Being. By this notion, we will try to analyze properties of God. According to this notion, when a theist claims that God is Omniscient, Omnipotent and Perfectly Good, he means that God has knowledge, power and goodness in their most perfect sense. This implies that He is a Perfect Being, and His perfection can be explained only when He has this properties necessarily or simply and Immutably. To reach these results, first we will provide with an explanation of the properties ”Omniscient”, “Omnipotent” and” Perfectly Good”. According to this explanation, the main focus must be on the concept of 'absolute'. As a result, we need to know how this concept should be applied. Then, concentrating on the concept of God as the absolute and its interpretation as extremely perfect being will provide us with an analysis of this concept based on which a methodology of semantic analysis of the aforementioned properties will be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropomorphic-Metaphysical Attributes
  • the Traditional Understanding of God
  • Absolute being
  • Extremely Perfect Being
  • Semantic Background

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید.