عقلانیّت فضیلت محور و باورهای دینی؛ با تأکید بر نظریة سوسا

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموختة دکتری فلسفة دین و کلام جدید، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

معرفت‌شناسی فضیلت ‌محور، یکی از جدیدترین رویکردهای معرفت‌شناسی است که به دلیل تمرکز بر فاعل‌ شناسا و فضیلت‌های معرفتی او، از سایر رویکردهای موجود متفاوت می¬باشد. این رویکرد، به جهت شباهت با رویکردهای برون‌گرایی که در ذیل معرفت‌شناسی اصلاح شده قرار می‌گیرند، از ظرفیت‌های قابل توجّهی برای نظریه پردازی در معرفت‌شناسی باورهای دینی برخوردار است. لذا می‌توان با تعریف پیش‌فرض‌هایی چون فضائل معرفتی دینی و منظر دینی، به مفهوم جدیدی از عقلانیّت دست یافت. این نظریه، در مقابل استدلال‌های شکّاکان مبنی بر عدم امکان معرفت در حوزة باورهای دینی و نیز استدلال ملحدان مبنی بر عدم وجود خدا، دفاع قابل قبولی از باورهای دینی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtue Rationality and Religious Beliefs: with an Emphasis on Theory of Sosa

نویسنده [English]

  • Saeedeh Fakhkhar Noghani
چکیده [English]

Virtue epistemology is a new recent approach to epistemology that gives to epistemic or intellectual virtues an important role. Having many similaritywith Externalist Reformed Epistemology, Virtue based view can be used as a new model in religious epistemology. We can define religious virtue and religious perspective that produce true apt beliefs. These presuppositions lead to a new concept of rationality that can defend the rationality of religious beliefs.Therefore we can hold the possibility of religious knowledge against skepticism and its rationality against atheism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtue Epistemology
  • Intellectual Virtue
  • Epistemic Perspective
  • Virtue Rationality
  • Comprehensive Coherence
  • Safety