نقد فلسفه اخلاق کانت از منظر واقع گرایی اخلاقی مک داول

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی خکمت و فلسفه ایران

چکیده

جان مک‌داول معتقد است که عالَم واجد واقعیات اخلاقی است. این واقعیات طبیعیاند، ولی از جنس واقعیاتی نیستند که در علم کشف میشوند. فرد در اثر تربیت اخلاقی، فضیلتمند میشود و توانایی دیدن واقعیات اخلاقی را کسب میکند. این نظر برخلاف رأی کانت است که اخلاق را محصول ارادة خودمختار انسان از آن جهت که عاقل است، میداند. مک‌داول به نوعی «خاص‌گرایی» در اخلاق قائل است که با «عام‌گرایی» اخلاقی کانتی ناسازگار است. آرای مک‌داول در بارة انگیزش اخلاقی هم تفاوت‌های عمیقی با آرای کانت دارد. پس از نقد کانت از دیدگاه مک‌داول، برخی نقدها که به مک‌داول شده و به مباحث فوق مربوط‌اند، نقل خواهند شد و پاسخ‌هایی از جانب مک‌داول نیز بیان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A McDowellian Critique of Kant's Moral Philosophy

نویسنده [English]

  • hasan miandari

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید