خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 فلسفۀ میان‌فرهنگی یکی از گرایش‌های جدید فلسفی است که بر آموزه‌های مجموعه‌ای از فیلسوفان و پژوهشگرانی اطلاق می‌شود که با برداشتی مشترک از شرایط دنیای معاصر در پی تدوین و تنظیم اصولی برای مفاهمه، گفتگو و همزیستی بین فرهنگ‌ها هستند. این فلسفه خود را نه فلسفه‌ای در کنار سایر فلسفه‌ها، بلکه خود را حاوی اصولی می‌داند که متفکران از فرهنگ‌های مختلف می‌توانند با نظر بدان، اندیشه‌ورزی و پژوهش‌های خود را دنبال کنند. فلسفۀ میان‌فرهنگی با نفی مطلق‌انگاری و خویشتن‌محوری می‌خواهد نظریۀ گفتگوی میان فرهنگ‌ها باشد. لذا می‌کوشد با بازخوانی ادبیات فلسفی در فرهنگ‌های مختلف، مسیر گفتگو و همراهی بین فرهنگ‌ها را فراهم کند و کوشش متفکران برخاسته از فرهنگ‌های متفاوت برای حل مشکلات عالم معاصر را پرثمرتر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origin of Intercultural Insight and Philosophy

نویسنده [English]

  • Ali asghar mosleh

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید