بازسازی تفکر کرکه گور در مقوله ایمان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله مهم‌ترین عناصر فکری کرکگور در بحث ایمان بررسی و بازسازی شده است. از دیدگاه کرکگور ایمان، حقیقتی انفسی است که با هیچ یک از مقولات تجربی و عقلی قابل قیاس نیست. در ادیان آسمانی به جای تحلیل‌های موشکافانه علمی بر حقایق انفسی که موجب شکوفایی درون و جان انسان‌هاست، تأکید می‌شود. ایمان گرچه به ظاهر امری تناقض‌نماست، در واقع، محال و تناقض منطقی را موجه نمی‌داند بلکه خصوصیت متعالی دین را برای پرهیز از اینکه ایمان را بتوان به طور کامل قابل درک کرد، حفظ می‌کند. ایمان با دوگانه اختیار انسان از یک طرف و موهبت الهی از طرف دیگر همراه است. نقطۀ اوج ایمان یا همان ثمرة آن، عشق است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction Kierkegaard's Thought on Faith

نویسنده [English]

  • mohsen talaee mahani

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید