معنای معنای زندگی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دین دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

در مقالۀ «معنای زندگی» تلاش بر آن است که پرسش اصلی معنای زندگی به درستی تحلیل شود و رویکردهای مختلف به این مسئله بر اساس مبانی و پیش‌فرض‌های متفاوت توضیح داده شود. مقصود از «زندگی» در این مقاله فرآیندی آگاهانه و مختارانه است که با مرگ به پایان می‌رسد و «کل زندگی» به عنوان یک واحد به هم‌پیوسته مورد نظر است. در پرداختن به زندگی ما نمی‌توانیم صرفاً به سطوح ابتدایی و لایه‌های اولیۀ زندگی اکتفا کرده و در «زندگی هر روزیِ»، تکراری و معطوف به برآوردنِ غرایز متوقف شویم. طلب معنا مستلزم نوعی فراتر رفتن از این مرحله است. در تحلیل مقصود از «معنا» در عبارت «معنای زندگی» نیز معنا به یکی از دو صورت قابل تفسیر است: 1. «معنا به معنای هدف زندگی» که در این صورت معنای زندگی به معنای هدف زندگی خواهد بود؛ 2. «معنا به معنای ارزش» که در این صورت معنای زندگی به معنای ارزش زندگی خواهد بود. ما برآنیم که اگر هدف زندگی (غایت محتوای زندگی) هدفی در خور و دارای ارزش ذاتی کافی باشد، به همۀ حلقه‌های معطوف به آن هدف ارزش بخشیده و آن‌ها را معنادار می‌سازد. تفکیک شیوۀ کلامی پرداختن به این سؤال از شیوۀ فلسفی پرداختن به آن، تفکیک نظریه‌های دینی از غیردینی در باب معنای زندگی، تحلیل و تفکیک دیدگاه عینیت‌گرا از ذهنیت‌گرا در خصوص معنای زندگی و نیز ارتباط معناداری زندگی با وجود خدا، جاودانگی نفس و اخلاقی بودن نظام عالم و ... از جمله مباحث اصلی این مقاله هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Meaning of Life

نویسنده [English]

  • amirabas alizamani

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید