تاثیر فرهنگی ترجمه یونانی بر الهیات کتاب مقدس

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جست­وجوی زمینه‌ها و عوامل دخیل در تکوین عهدین (کتاب مقدس) خود موضوعی است که هم از جنبه‌های تاریخی ـ فرهنگی و هم از جهت الهیاتی ـ کلامی، در فهم روح حاکم بر این اثر بسیار موثر است.
فرض بر آن است که دو سنت «عبرانی ـ یهودی» و «یونانی ـ یونانی‌مآبی»، سرچشمه‌های اصلی شکل‌گیری کتاب مقدس و البته خود مسیحیّت بوده‌اند. امّا تحلیل تاریخی و ریشه‌شناسانة دو سنت مذکور، از یک سو عوامل و مؤلفه‌های کمتر شناخته شدة دیگری را برای ما عرضه می‌دارد که احیاناً در لابه­لای پژوهش‌های دین‌شناسانه مغفول واقع شده‌اند؛ و از سوی دیگر نشان دهندة تلفیق فرهنگی و حتی روحی- معنوی دو سنت یاد شده با یکدیگر است که این، خود در تقدیر تاریخی دو سنت یهودی و مسیحی مؤثر واقع شده است. ملاحظة نتایج حاصل از گسترش عوامل مذکور نیز به نوبة خود، عرصة جدیدی از پژوهش را در این زمینه می‌گشاید که از زمرة فروعات آن، ظهور جریان تأویل (هرمنوتیک) کتاب مقدس است. ریشه‌یابی تحولات معرفت دینی در سنّت مسیحی و پیوند آن با نخستین رویدادهای فرهنگی و دینی سده‌های نخست میلادی، هدف اصلی این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Influence of Greek Translation on Bible's Theology

نویسنده [English]

  • hosein kalbasi ashtari

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید