رابطه پدیدار شناسی و منطق هگل

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

2 استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

یک منظر مهم که از آن می‌توان رابطۀ پدیدارشناسی و منطق هگل را مطالعه کرد، آن است که در آغاز به طور دقیق مسئلۀ پدیدارشناسی و هدف آن مشخص گردد و آن گاه رابطۀ پدیدارشناسی و منطق بر مبنای آن بررسی گردد. به یک لحاظ می‌توان گفت مسئلۀ پدیدارشناسی حقیقت معرفت یا شناسایی و هدف آن شناسایی مطلق است. پدیدارشناسی نشان می‌دهد که چگونه معرفت پدیداری چونان مسیر آگاهی طبیعی به شناسایی واقعی، که همانا قلمرو منطق است، منتهی می‌شود و چگونه معرفت طبیعی با این سفر دور و دراز خود دم به دم مراحل تکوین منطق را پدید می‌آورد. برخی از موضوعاتکه در اینجا در راستای بحث مورد تأمل قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از: پدیدارشناسی، منطق، آگاهی، معرفت، حقیقت، معرفت پدیداری، آگاهی طبیعی و علم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of phenomenology and Hegel's logic

نویسندگان [English]

  • mohammad meshkat 1
  • mahdi dehbashi 2

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید