دلالت بدون مدلول در اسامی خاص

نویسنده

دانشجوی دکترا فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی

چکیده

دو روی‌کرد میلی و توصیفی در معناشناسی نام‌های خاصّ، هر کدام برآوردگار شهودهایی و در عین حال ناقض شهودهایی دیگرند. سینز بوری کوشیده است تا با معرفی نظریة دلالت بدون مدلول (RWR)، نظریه‌ای بینابین دو نظریة فوق ارائه دهد. در این مقاله، ابتدا به انگیزهای معرفی RWR، همچون حلّ برخی مشکلات در متون موجهه، به دست دادن معناشناسی‌ای درخور برای نام‌های تهی و وفاداری به نظریة معنای دیویدسون، پرداخته می‌شود و سپس نظریة مختار او تقریر و نقد می‌شود. در بخش آخر، کوشش می‌شود برخی مسائلی که برای نظریة میلی مطرح شده است، حل شود. از آنجا که RWR بیشتر نظریه‌ای میلی است تا توصیفی، این خود می‌تواند نشان دهد که بیش از دو نظریة پیشین، برآوردگار شهودهای ماست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

reference without referent in proper names

نویسنده [English]

  • mohsen zamani

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید