برون گرایی معنایی، راهی برای رد تز قیاس ناپذیری

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی

چکیده

قیاس­ناپذیری در فلسفة علم می­گوید که پادایم­ها/نظریه­های علمی رقیب، هر چند از اصطلاحات واحدی استفاده می­کنند، اما راجع به موضوع واحدی سخن نمی­گویند و در نتیجه، دانشمندانی که در پارادایم­های علمی رقیب بسر می­برند یا از نظریه­های بنیادین علمی رقیب دفاع می­کنند، حرف یکدیگر را نمی­فهمند. مقالة حاضر، کوششی است برای بررسی و نقد این تز. مؤلف ابتدا با تمرکز روی دو مدافع اصلی این تز، یعنی توماس کوهن و فایرابند، آن را در بستر تاریخیِ خود توضیح می­دهد. سپس سعی می­کند مقدمات استدلال آنان بر این تز را آشکار نماید، و در نهایت تلاش می­کند با استفاده از نظریة برون­گراییِ معنایی در فلسفة زبان، یکی از مقدمات اصلی این استدلال را ردّ کند. در توضیح این نظریه، روی دو چهرة اصلی این جریان، یعنی کریپکی و پاتنم، تمرکز خواهد شد. از نظر مؤلف، برون­گراییِ معنایی، راهی برای ردّ تز قیاس­ناپذیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

semantic externalism : a way or refuting the incommensurability

نویسنده [English]

  • hashem morvarid

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید