دوگانه حقیقیه- خارجیه و نقش آن در برهان

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایۀ تأمّل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه­های متعددی ارائه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوۀ اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیة مسوّره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می­توان به وضوح، در قالب طبقه­بندی قضیۀ مسوّره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می­گردد تنها قضیه­ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می­باشد، گزارۀ حقیقیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Twofold Propositions, Factual-External, and Their Function in Demonstrative Argument

نویسندگان [English]

  • reza mohammadzadeh 1
  • ahmad abedi 2

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید