جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پاسکال، در باب نظریه­های توجیه معرفت­شناختی، حامی «نظریة مبناگروی» است. از منظر او، باورهای پایه بر سه قسم­اند: باورهای پایة تجربی، باورهای پایة ریاضی، و باورهای پایة دینی. پاسکال، توجیه باورهای پایة تجربی را از طریق «تجربه»؛ و توجیه دو قسم ریاضی و دینی را از طریق منبعی موسوم به «دل» می­داند. این مقاله می­کوشد با واکاوی آثار پاسکال، جایگاه «دل» را در اندیشة پاسکال، در مقام توجیه باورهای پایة ریاضی و دینی، به خصوص باورهای دینی، نشان دهد؛ و بدین وسیله، تقریری روشن از معرفت­شناسی او ارائه کند. همچنین می­کوشد تا معلوم سازد از منظر پاسکال، تفاوت دل با عقل چیست؛ و چرا پاسکال در نظام معرفت­شناسی خود، دل را به جای عقل به کار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Heart" Role in Pascal’s Religious Epistemology

نویسندگان [English]

  • abdalrasool kashfi 1
  • siavash asadi 2

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید