بازسازی برهان تجربه دینی بر اساس دیدگاه پلنتینگا

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

پلنتینگا، بر مبنای معرفت‌شناسی اصلاح شده، باور به وجود خدا را از جمله باورهای واقعاً پایه می‌داند که در توجیه و تضمین خود، به هیچ شاهد و دلیلی متّکی نیست. دیویس معتقد است که نظریة پلنتینگا در باب توجیه و تضمین باور به خدا،‌ هر چند عموماً‌ برهان تجربة دینی به شمار نیامده،‌ اما واقعاً چنین است. این مقاله، با بررسی جوانب گوناگون دیدگاه پلنتینگا، می‌کوشد با به دست دادن صورت‌بندی پیشنهادی برای برهان تجربة دینی بر اساس دیدگاه پلنتینگا، دشواری‌های ادعای دیویس را نشان دهد. البته از آنچه پلنتینگا دربارة حسّ خداشناختی مطرح کرده، می‌توان در بحث تجربة دینی بهره برد و از آن برای تبیین وقوع دسته‌ای از این تجربه‌ها سود برد. از نظر او، وقوع زمینه‌ای مناسب، به فعالیّت حسّ خداشناختی می‌انجامد، که وقوع تجربة باورساز را به همراه دارد و آن، باور به گزاره‌ای مربوط به خدا را نتیجه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rebuilding of the Argument from Religious Experience from Plantinga's Point of View

نویسنده [English]

  • ali shirvani

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید