نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیة بر قوة وهم از نگاه ملاصدرا

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام ، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

نوشتار حاضر، بر اساس تحلیل آرای ملاصدرا و طرح مباحثی چون چیستی وهم و چرایی تأثیر آن در ایجاد خطای ذهن، نشان می‌دهد که از دید صدرا، انسان اندیشندة محض نیست و باورهای انسان را نباید مطلقاً از مقولة افعال ارادی او دانست. به عبارت دیگر، در تحقّق باورهای انسان، عوامل معنوی نیز ـ که فراتر از امور طبیعی بوده و برای انسان ملموس نیستند، اما پیوسته در تعامل با انسان‌اند ـ نقش مهمی ایفاء می‌کنند. ملاصدرا، این تأثیر را به هنگام بحث دربارة قوة وهم، به دقّت مطرح کرده است. این در حالی است که فیلسوفان بزرگ دیگری چون ابن­سینا و سهروردی نیز، همانند ملاصدرا، منشأ خطای ذهن یا به عبارتی نفوذ شیطان در انسان را از طریق قوّة واهمه تصویر کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Celestial Factors in Knowledge Based on Estimative Faculty from Molla Sadra’s Perspective

نویسندگان [English]

  • reza mohammadzadeh 1
  • abasali mansoori 2

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید