سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با توجه به انتشار برخط مجله، و دسترسی به تمام مقالات، مجله به صورت محدود و برای افرادی که تمایل به دریافت نسخه چاپی مجله را داشته باشند منتشر می شود. بدین منظور می توانید درخواست خود را از طریق ایمیل مجله ارسال نمایید. هزینه هر شماره از نشریه همراه با هزینه ارسال پستی آن، مبلغ 1.000.000 می باشد.