سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

درخواست اشتراک

دو فصلنامة علمی پژوهشی

پژوهش­نامة فلسفة دین (نامة حکمت)

الف) اطلاعات فردی :

 

 نام خانوادگی:                                نام:                              محلّ فعالیّت:

 رتبة علمی (اختیاری):                                  آخرین مدرک تحصیلی (اختیاری):

 

ب) اطلاعات مربوط به مؤسسات و کتابخانه­ها :

 

 نام مؤسسه / کتابخانه:                                               وابسته به:

 

ج) نشانی (برای ارسال مجله) :

 آدرس:

 

 کدپستی:                                                      تلفن:

 

 تلفن همراه:                                                   نمابر:

 

 پست الکترونیک:                                           

 

 اشتراک از شمارة:                                                 تا شمارة:

 

شمارة اشتراک (در صورت داشتن اشتراک سابق):

 

بهای اشتراک سالانه (دو شماره با احتساب هزینه ارسال با پست پیشتاز):

افراد: 600/000 ریال                               مؤسسات: 800/000 ریال

  • اساتید و دانشجویان از تخفیف 30% برخوردارند.

علاقه­ مندان می­توانند بهای اشتراک سالانه را که شامل هزینه­ های جاری نیز می­شود، به حساب 0243122856 نزد بانک تجارت، شعبة علامه طباطبایی (کد 02430) واریز و اصل فیش را به همراه برگ درخواست اشتراک به نشانی زیر ارسال کنند. (لطفاً روی فیش، عنوان پژوهش­نامة فلسفة دین ذکر شود.)

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، معاونت پژوهشی دانشگاه، مدیریت توزیع و امور مشترکین: اداره توزیع و فروش

تلفن: ۵-۸۸۰۹۴۰۰۱، داخلی ۵۱۲ نمابر: ۸۸۰۹۴۹۱۵

http://mag.isu.ac.ir