اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مشاهده مقاله 1129566
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 353368
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 18 %