راهنمای نویسندگان

 

ضمن سپاس از شما فرهیخته محترم جهت ارسال مقاله ارزشمند خود به این مجله توجه شما را به این دو نکته جلب می کنیم:

 

نکته اول: ضروری است که مولفان محترم قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نگارش را که در ادامه همین صفحه آمده است مطالعه فرمایند و بعد از ثبت نام در سامانه در بخش مربوط به ارسال مقاله، حتما دو فایل زیر را ارسال نمایند

  1.  فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان: برای این منظور در قسمت اضافه کردن فایل ها عنوان "فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)" انتخاب شود. اسم نویسنده یا نویسندگان مقاله از این فایل حتما حذف شده باشد زیرا داوری مقالات در این مجله با حذف نام نویسنده یا نویسندگان مقاله انجام می شود. این فایل لازم است دارای عنوان، چکیده، کلیدواژه ها به فارسی و انگلیسی باشد
  2. فایل اصل مقاله همراه با نام نویسندگان: بدین منظور در قسمت اضافه کردن فایل ها عنوان «مشخصات نویسندگان» را انتخاب کنید. این فایل کاملا مشابه فایل قبلی است که صرفا اسامی نویسندگان به فارسی و انگلیسی به آن اضافه شده است. بدین منظور حتما یکی از آخرین مقالات منتشر شده در سامانه را مشاهده کرده و اطلاعات علمی نویسندگان را مطابق آن، در مقاله وارد کنید.
  3. تعهدنامه نویسندگان همراه با مشخصات: تعهد نامه مشتمل بر موارد زیر است:
    متن تعهد نامه : نمونه ای تعهد نامه هنگامی که مقاله را در سامانه بارگذاری می فرمایید در اختیار شما قرار می گیرد.
    ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان: در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ترتیب قرار گرفتن نویسندگان نیز مشخص شود. مجله بر اساس متن تعهد نامه، نویسندگان اول، دوم و .... را در مقاله درج خواهد کرد.
    نویسنده مسوول: در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری است حتما اسم پایان نامه یا رساله و نیز دانشگاه ذکر شود. در خصوص مقالات مستخرج از رساله یا پایان نامه نویسنده مسئول استاد راهنمای رساله است و مکاتبات با ایشان صورت می گیرد. 

جایگاه علمی نویسندگان: رتبه علمی، گروه یا رشته علمی، دانشکده محل اشتغال یا تحصیل، دانشگاه محل اشتغال یا تحصیل و رایانامه

امضای همه نویسندگان

 بعد از تنظیم تعهد نامه و امضای آن تصویری از آن را در سامانه بارگذاری نمایید. بدین منظور در بخش اضافه کردن فایل، عنوان تعهدنامه را انتخاب کنید 

 

نکته دوم: اطلاعات ذکر شده در نامه ارسالی را دقیقا در سامانه به زبان فارسی و انگلیسی وارد نمایید. از ذکر موارد ناقص مثل عضو هیات علمی خود داری کنید. این مطلب را خصوصا در بخش "سمت" در سامانه رعایت کنید. مثلا : استادیار گروه ....، دانشکده....، دانشگاه ....، تهران، ایران. 

برای این منظور به یکی از آخرین مقالات بارگذاری شده در سامانه مراجعه کرده و اطلاعات خود را مطابق آن وارد نمایید

 

مقالاتی که این دو نکته در خصوص آنها رعایت نشده باشد عودت داده می شوند تا اصلاح صورت گیرد و این مسئله باعث تاخیر در مسیر داوری می شود.

 

راهنمای نگارش مقالات

از نویسندگان محترم، تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نیست خودداری فرمایند. صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که مطابق شیوه‌نامه نگاشته شده باشند.

1. نظام ارجاع‌دهی در پژوهشنامۀ فلسفۀ دین مطابق شیوه‌نامۀ شیکاگو (ویرایش شانزدهم) و به صورت درون‌متنی است. کسانی که مایل‌اند از افزونۀ ارجاع‌دهی مایکروسافت وُرد استفاده کنند باید از استایل (Chicago (Sixteenth Edition بهره بگیرند. لطفاً برای موارد خاص به شیوه‌نامۀ شیکاگو مراجعه شود، اما برخی از موارد عمومی در قالب مثال در زیر آمده است:

شکل کلی ارجاع در متن مقاله: (نام خانوادگی سال انتشار، صفحه)، مانند (طباطبایی ۱۳۶۹، 83) یا (Plantinga 1998, 71-72).

- آثاری که چند جلد دارند: (طباطبایی 1374، ۳: ۲۵)

- آثاری که دو نویسنده دارند: (احمدی و وکیلی 1392، 26)

- آثاری که بیشتر از دو نویسنده دارند: (احمدی و دیگران 1394، 45)

- چند ارجاع در کنار هم: (احمدی 1392، 24؛ ذاکر 1375، ۳: ۲۸)

- تکرار ارجاع: همانند بار اول بیان ‌شود و از به کار بردن کلمات «همان»، «پیشین» و... (Ibid, …) اکیداً خودداری شود.

- چند اثر از یک نویسنده در یک سال: با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار آثار از یکدیگر متمایز شوند، مانند (طباطبایی 1376ـ‌الف، 26؛ Plantinga 1998b, 58)

2. در پایان مقاله، فهرستی الفبایی از منابع فارسی و لاتین (کتاب‌نامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

کتاب: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. نام کتاب. شمارۀ چاپ یا ویراست. ترجمۀ نام و نام خانوادگی مترجم. جلد x. محل انتشار: نام ناشر.

مثال: هارت‌ناک، یوستوس. 1351. ویتگنشتاین. ترجمۀ منوچهر بزرگمهر. تهران: خوارزمی.

Nozick, Robert. 1981. Philosophical Explanations. Oxford: Oxford University Press.

مقالۀ مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام. سال انتشار. «عنوان مقاله». نام نشریه شمارۀ پیاپی نشریه.

مثال: موحد، ضیاء. 1376. «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید». فصل‌نامۀ مفید 10.

Shapiro, Stewart. 2002. "Incompleteness and inconsistency." Mind 444.

مقالۀ مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. «عنوان مقاله». در نام کتاب، نام ویراستار. محل انتشار: نام ناشر.

مثال: بینا مطلق، محمود. 1382. «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون». در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، جلد ۷. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

Rickman, H. P. 1972. "Dilthey." in The Encyclopedia of Philosophy, by Paul Edwards (ed.). New York: Macmillan Publishing Company.

3. تمام توضیحات اضافی و همچنین معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها» در انتهای متن مقاله آورده شود. شیوۀ ارجاع‌دهی در یادداشت‌ها نیز مانند متن مقاله باشد.

4. چکیده‌ای حداقل دارای 150 و حداکثر دارای 250 واژه و دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژه‌های کلیدی (حداقل 3 و حداکثر 5 واژه)، همراه مقاله باشد.

5. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها بعد از تأیید اولیۀ مقاله دریافت می‌شود و نیاز به ارسال آن در ابتدا نیست.

6. با توجه به نمایه شدن مجله در برخی سامانه های بین المللی لازم است که چکیده انگلیسی دقیق و قابل فهم برای مخاطب بین المللی نوشته شود. در صورتی که چکیده این ویژگی را نداشته باشد، ترجمه علمی توسط مجله صورت گرفته و هزینه آن دریافت می شود.

7. مقاله در قطع A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد با فرمت doc یا docx تنظیم شود. متن مقاله با قلم IRLotus14 (لاتین(Times New Roman 11  و یادداشت‌ها و کتاب‌نامه با IRLotus12 (لاتین(Times New Roman 9  حروف­چینی شود.

8. عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

9. حجم مقاله، از 3000 کلمه کمتر و از 8000 کلمه بیشتر نباشد.

10. مقالۀ ارسالی نباید در هیچ مجلۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

11. پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت)، در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

12. مجله از مقالاتی که حاوی نقد مقالات قبلی باشند استقبال می کند. این گونه مقالات، مطابق مرسوم داوری شده و بعد از پذیرش در اولویت انتشار قرار می گیرند.

13. بخشی از مجله در هر شماره به مقالاتی در معرفی نقادانه کتابهای علمی مرتبط با عنوان مجله اختصاص خواهد داشت.  حداقل کلمات در این این گونه مقالات 2000، و حداکثر 3000 است.

14. حقوق مادی مقالات متعلق به مجله پژوهشنامه فلسفه دین است و نویسندگان برای انتشار مقاله خود در مجموعه مقالات نیازمند داشتن اجازه کتبی از مجله هستند