ساختار پیشینی نفس در نظریۀ فطرت آیت‌الله شاه‌آبادی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

نظریۀ فطرت آیت‌الله شاه‌آبادی در مقام یک نظریۀ انسان‌شناسانۀ میان‌رشته‌ای بر آن است تا در پرتو چهار رویکرد نقلی، عقلی، شهودی و تجربی/تاریخی، طرحی از ساختار پیشینی هستی انسانی ترسیم کند که شالودۀ آن بر شوق ذاتی نفس به کمال مطلق استوار است. در این راستا، این نظریه می‌کوشد تا طرح خود را از مجرای تحلیل هستی‌شناسانۀ مفهوم فطرت به مثابۀ لازمۀ وجود مدرک و به‌ واسطۀ اصطیاد گرایش‌های انحصاری نفس انسان تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The A priori Structure of Soul in Ayatollah Shahabadi’s Theory of Fiṭrah

نویسندگان [English]

  • Hamid Shahabadi 1
  • Mohammad Reza Asadi 2

1 PhD student in comparative philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate professor of Philosophy Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

In the light of four, traditional, rational, intuitional and experimental / historical Ayatollah Shahabadi’s theory of fiṭrah as an interdisciplinary anthropological theory seeks to outline an a priori structure of human existence, whose foundation is based on the intrinsic enthusiasm of soul towards the absolute perfection. He tries to explain his theory through the ontological analysis of the notion of fiṭrah as a requirement for the existence of the perceiver as well as finding the tendencies peculiar to the human soul.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Shahabadi
  • Fiṭrah
  • Perfection
  • Innate (Fiṭri) Categories
  • soul
قرآن مجید (بر مبنای ترجمۀ محمدمهدی فولادوند).
امام خمینی، روح الله. 1373. شرح چهل حدیث. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
جوادی آملی، عبدالله. 1389. «فطرت در آیینۀ قرآن»، انسان‌پژوهی دینی 28.
ربانی گلپایگانی، علی. 1388. فطرت و دین. تهران: کانون اندیشه جوان وابسته به مؤسسه کانون اندیشه.
شاه‌آبادی، محمدعلی. 1380. شذرات المعارف. تهران: بنیاد علوم و معارف اسلامی.
شاه‌آبادی، محمدعلی. 1386. رشحات البحار. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
شاه‌آبادی، محمدعلی. 1387. رشحات المعارف. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،
غفوری‌نژاد، محمد. 1389. «تطور تاریخی نظریه فطرت در فلسفه و عرفان اسلامی»، آینه معرفت 24.
فاضل گلپایگانی، محمدحسن. 1386. فطرت عشق. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.