1. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-3

10.30497/prr.2013.1348


2. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-3

10.30497/prr.2013.1420


3. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-3

10.30497/prr.2013.1482


4. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-3

10.30497/prr.2014.1547


5. صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-4

10.30497/prr.2015.1593


6. فهم دینی کرکگور از «سوبژکتیویته»

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-21

10.30497/prr.2016.1843

محمد اصغری؛ ندا محجل


7. شواهد کشف‌باوری معنای زندگی در دیدگاه طباطبایی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-23

10.30497/prr.2017.1905

میثم امانی


8. بررسی نقد بنت بر ردیۀ کانت بر براهین اثبات نظری خداوند

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-22

10.30497/prr.2017.1963

آروین آذرگین


9. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-21

10.30497/prr.2018.2112

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان


10. ماهیت برهان از دیدگاه ماورودس و مواجهه معرفت‌شناختی با برهان‌های اخلاقی در اثبات وجود خداوند

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-18

10.30497/prr.2018.2326

محمد سعید اکبری دهقان؛ نعیمه پورمحمدی


11. بررسی دیدگاه محقق دوانی در مسأله کلام واجب و انتقادات دشتکی بر آن

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 1-16

10.30497/prr.2019.2482

محمود آهسته


12. خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-21

10.30497/prr.2019.2509

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


13. فرایند تکوّن طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در تاریخ تفکر غرب

دوره 17، شماره 2، آبان 1398، صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.2720

سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو


14. رویکردی فلسفی به دوستی و دغدغۀ دیگری با تکیه بر آراء فیلسوف نوارسطویی جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.75454

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاالله رحمتی


15. توجه در اندیشه سیمون وی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-28

10.30497/prr.2021.15057.1585

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ احسان ممتحن


16. مقایسه احد در فلسفه افلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 5-27

10.30497/prr.2012.1038

رضا اکبریان؛ طیبه کرمی


17. ابن رشد، فعل الهی و قاعدة الواحد

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 5-20

10.30497/prr.2012.1045

مهدی فرجی پاک؛ محمد سعیدی مهر


18. نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیة بر قوة وهم از نگاه ملاصدرا

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 5-22

10.30497/prr.2012.1052

رضا محمدزاده؛ عباسعلی منصورری


19. وییلیام کریک و تبیین ازلیت خداوند

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 5-31

10.30497/prr.2012.1108

محمد سعیدی مهر؛ فاطمه ملاحسنی


20. معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 5-30

10.30497/prr.2012.1119

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


21. دوگانه حقیقیه- خارجیه و نقش آن در برهان

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 5-32

10.30497/prr.2012.1126

رضا محمد زاده؛ احمد عابدی


22. پل هورویچ، تئوری حداقلی صدق و مساله واقع گرایی علمی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 5-34

10.30497/prr.2012.1134

هومن محمد قربانیان؛ سید محمد علی حجتی


23. بررسی و نقد ارتباط بداهت با دو عنوان «وضوح » و «یقین»

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 5-33

10.30497/prr.2012.1141

محسن جوادی؛ سید احمد غفاری قره باغ


24. انیت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 5-23

10.30497/prr.2012.1149

محمد تقی کرمی؛ آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی


25. زمانمندی در تفکر جدید

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 5-21

10.30497/prr.2012.1156

منوچهر صانعی دره بیدی