کلیدواژه‌ها = برهان اخلاقی
میراث کانت در تجربۀ دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 37-61

10.30497/prr.2019.2484

محمدابراهیم باسط؛ مریم صانع پور؛ مهدی معین زاده؛ میثم سفیدخوش


بررسی تقریرهای نظری و عملی برهان اخلاقی بر وجود خداوند

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 211-232

10.30497/prr.2018.2089

علیرضا مصدقی حقیقی؛ افلاطون صادقی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ اسماعیل زارع


وجود خدا و صرفه‌مندی اخلاق

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 111-130

10.30497/prr.2015.1636

مسعود صادقی؛ اسدالله آژیر