1. اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-68

10.30497/prr.2020.75373

امیر صائمی؛ سید محمد هادی هدایت‌زاده رضوی


2. بررسی تحلیلی تأثیر و جایگاه هیوم در نظام فلسفی دی. زد. فیلیپس

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-107

10.30497/prr.2018.2116

شهاب شهیدی


3. انواع مختلف علیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 207-232

10.30497/prr.2012.1194

مسعود صادقی (مترجم) جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)