1. رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 165-182

10.30497/prr.2016.1850

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


2. واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 47-70

10.30497/prr.2015.1633

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی


3. تحلیل انتقادی بر تفسیر ریچارد رورتی از رابطه میان خود و جهان

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 153-174

10.30497/prr.2012.1132

محمد اصغری


4. نقد فلسفه اخلاق کانت از منظر واقع گرایی اخلاقی مک داول

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 95-120

10.30497/prr.2012.1168

حسن میانداری


5. فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 57-81

10.30497/prr.2012.1173

سروش دباغ؛ رضا مثمر