1. میراث کانت در تجربۀ دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 37-61

10.30497/prr.2019.2484

محمدابراهیم باسط؛ مریم صانع پور؛ مهدی معین زاده؛ میثم سفیدخوش


2. بررسی تقریرهای نظری و عملی برهان اخلاقی بر وجود خداوند

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 211-232

10.30497/prr.2018.2089

علیرضا مصدقی حقیقی؛ افلاطون صادقی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ اسماعیل زارع


3. بررسی نقد بنت بر ردیۀ کانت بر براهین اثبات نظری خداوند

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-22

10.30497/prr.2017.1963

آروین آذرگین


4. نیگل و عینیت ارزش های اخلاقی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 111-127

10.30497/prr.2012.1147

مجید ملا یوسفی


5. نقد فلسفه اخلاق کانت از منظر واقع گرایی اخلاقی مک داول

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 95-120

10.30497/prr.2012.1168

حسن میانداری


6. عین و عینیت در فلسفه نظری کانت

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1205

حسین هوشنگی