1. تحلیل و نقد دلایل امکان شناخت ذات الهی و راه حصول آن از منظر فخر رازی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 117-136

10.30497/prr.2021.240209.1649

امیرحسین منصوری نوری؛ عین اله خادمی؛ عبداله صلواتی


2. نقد و بررسی پاسخ‌های فخر رازی به شبهات کلامی در باب توحید افعالی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 151-172

10.30497/prr.2017.1970

علیرضا فارسی نژاد


3. معرفت‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 149-162

10.30497/prr.2017.1912

کیهان سلطانیان؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر


4. گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 27-52

10.30497/prr.2016.1764

علیرضا پارسا؛ علی پریمی


5. نقد و بررسی ادلّه توحید افعالی در اندیشه فخر رازی

دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 29-50

10.30497/prr.2013.1475

علی رضا فارسی نژاد


6. بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1040

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


7. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 71-94

10.30497/prr.2012.1041

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی