1. ارزیابی ایراد کانتوری پاتریک گریم به علم مطلق الهی با تکیه بر دیدگاه پلانتینگا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.30497/prr.2022.240294.1657

ملیحه آقائی؛ سید احمد فاضلی؛ زهرا خزاعی


2. تبیین وجودی ملاصدرا از علم و نتایج آن در تبیین علم الهی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 137-158

10.30497/prr.2021.241056.1683

مژگان فتاحی؛ علی ارشد ریاحی؛ حمیدرضا شاکرین


3. بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه‌ی معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 155-175

10.30497/prr.2019.2488

محمدکاظم فرقانی؛ مجید تقی نجات؛ امیر حسین سلیمانی


4. تحلیل مفهوم حشر در فلسفۀ ملاصدرا و نسبت آن با مفهوم دینی حشر

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-189

10.30497/prr.2017.1971

محمد مهدی مشکاتی؛ علی زمانی خارائی


5. الهیات تمثیلی یا الهیات تشکیکی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 69-89

10.30497/prr.2016.1846

افلاطون صادقی


6. رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 165-182

10.30497/prr.2016.1850

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


7. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 131-148

10.30497/prr.2015.1637

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


8. تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 109-132

10.30497/prr.2015.1590

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا


9. نقشِ دین در شکل گیری حکمت متعالیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 5-24

10.30497/prr.2014.1537

سید میثم بهشتی نژاد


10. تحلیل انتقادی نظریۀ لین رادر بیکر در تبیین رستاخیز با رویکرد اجمالی به حکمت متعالیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 127-148

10.30497/prr.2014.1542

رستم شامحمدی؛ علی سنایی


11. علم قبل از ایجاد خداوند به اشیاء؛ برتری دیدگاه علم بلا معلوم بر نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 165-188

10.30497/prr.2014.1544

نعیمه معین الدینی؛ علی اکبر نصیری


12. تحلیل انتقادی دیدگاه مدرّس زنوزی درباره معاد جسمانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-24

10.30497/prr.2013.1412

ابوالفضل کیاشمشکی


13. بررسی انتقادی دیدگاه ملاصدرا در تبیین سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 97-116

10.30497/prr.2013.1417

توکّل کوهی گیگلو


14. تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارة سعادت در پرتو حرکت جوهری

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 29-46

10.30497/prr.2013.1335

حسین هوشنگی؛ مهران رضائی


15. نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیة بر قوة وهم از نگاه ملاصدرا

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 5-22

10.30497/prr.2012.1052

رضا محمدزاده؛ عباسعلی منصورری


16. مقایسه احد در فلسفه افلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 5-27

10.30497/prr.2012.1038

رضا اکبریان؛ طیبه کرمی


17. روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 107-126

10.30497/prr.2012.1123

جهانگیر مسعودی؛ محمد سهیلی


18. دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 33-51

10.30497/prr.2012.1109

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی


19. تاثیر فضایل و رذایل اخلاقی در معرفت الهی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 77-100

10.30497/prr.2012.1115

جواد دانش


20. ملاصدرا و شناخت هستی، راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هایدگر

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 33-50

10.30497/prr.2012.1127

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان


21. نقش خیال در معرفت شناسی و دین شناسی صدرالمتالهین

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 83-95

10.30497/prr.2012.1145

مریم صانع پور


22. تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 19-37

10.30497/prr.2012.1164

اسکندر اسفندیاری؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی


23. استعاره راه معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 149-148

10.30497/prr.2012.1170

علی اصغر پور عزت؛ سید محمد حسین هاشمیان