کلیدواژه‌ها = دین
تحلیل ساختارمند معنای زندگی بر محور عشق مبتنی بر آرای علامه جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.30497/prr.2022.241578.1700

فاطمه عبدالله پور سنگچی؛ مهران رضائی


دین و اسطوره: تحلیل و نقد رهیافت دین‌شناختی سوّاح

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 49-66

10.30497/prr.2022.240723.1672

رحیم دهقان


مناسبات ملت نبوی و حکمت عملی در اندیشه فارابی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 63-85

10.30497/prr.2019.2525

زهیر انصاریان


لوازم عقلانی اقبال به فلسفه تطبیقی دین

دوره 16، شماره 2، آبان 1397، صفحه 177-196

10.30497/prr.2019.2489

قدرت الله قربانی


زبان دینی از منظر استیس، با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن

دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 199-219

10.30497/prr.2016.1752

محمدحسین مهدوی نژاد؛ معصومه سالاری راد


نظریه اعتبار – تفسیر در اندیشه علامه طباطبایی؛ مقدمه‌ای بر فلسفه الهی اسلام

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-24

10.30497/prr.2015.1631

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان؛ لطف الله نبوی


نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 25-51

10.30497/prr.2015.1586

شیما شهریاری؛ محسن جوادی


رابطۀ اخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 51-72

10.30497/prr.2015.1587

غلامحسین خدری


نقشِ دین در شکل گیری حکمت متعالیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 5-24

10.30497/prr.2014.1537

سید میثم بهشتی نژاد


پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 47-60

10.30497/prr.2013.1414

محمّدکاظم علمی سولا؛ سینا سالاری خرّم


جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 135-149

10.30497/prr.2013.1419

محمّد اصغری


آفرینش انسان در آموزه‌های اسلامی و نسبت آن با نظریۀ تکامل

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 113-134

10.30497/prr.2013.1339

علی افضلی


تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 131-153

10.30497/prr.2012.1044

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 33-51

10.30497/prr.2012.1109

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی


بررسی و نقد کثرت گرایی به روایت سید حسین نصر

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 127-150

10.30497/prr.2012.1117

محمد محمد رضایی؛ طاهر کریم زاده


خدا و دین از نظر هگل جوان

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 71-93

10.30497/prr.2012.1152

علی آراسته؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


شلایر ماخر و تجربه دینی

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 145-158

10.30497/prr.2012.1185

مجتبی زروانی


انسانی شدن علم و دین در فلسفه کانت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 145-172

10.30497/prr.2012.1191

قدرت الله قربانی


نظریه تصویری زبان؛ با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 107-123

10.30497/prr.2012.1225

محمد حسین مهدوی نژاد