1. مشارکت در حیات الوهی:‌ بنیاد نهایی تبیین غایت‌شناختی نزد ارسطو

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 27-48

10.30497/prr.2020.2759

مصطفی زالی


2. جایگاه معرفت‌شناختی انبیاء در سیر معرفتی انسان ها از دید غزالی: نقش تعلیمی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 25-46

10.30497/prr.2015.1632

میترا (زهرا) پور سینا


3. نظام گزاره های ارزشی در تفکّر توحیدی در اندیشة شهید مطهری

دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 51-74

10.30497/prr.2013.1476

علی اصغر خندان


4. مقایسه احد در فلسفه افلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 5-27

10.30497/prr.2012.1038

رضا اکبریان؛ طیبه کرمی


5. معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 5-30

10.30497/prr.2012.1119

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


6. هنر و معرفت نزد افلوطین

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 35-51

10.30497/prr.2012.1142

یحیی بوذری نژاد؛ علیرضا غفاری؛ سعید بینای مطلق


7. یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 69-82

10.30497/prr.2012.1144

حسن قنبری


8. براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 89-117

10.30497/prr.2012.1183

عبدالرضا حسامی فر


9. ماهیت وحی در اندیشه ابن سینا

دوره 1، شماره 2، آبان 1382، صفحه 151-162

10.30497/prr.2012.1236

منصور ایمان پور


10. کتاب العقل داوود بن محبر، کوششی در جهت تحلیل کتاب و بازسازی یک نظریه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 153-171

10.30497/prr.2012.1228

احمد پاکتچی