کلیدواژه‌ها = مسئله شر
بررسی رویکرد نیک تراکاکیس به ضد تئودیسه، در قیاس با متا تئودیسه و نقد تئودیسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.30497/prr.2022.242619.1748

سید مهدی سجادی


بررسی و نقد آراء سهروردی در خصوص مساله شر

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 239-261

10.30497/prr.2021.239142.1615

جواد آیار؛ مهدی منفرد


علل ناکارآمدی نظام‌های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئلۀ شر از دیدگاه دیوید گریفین

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 65-86

10.30497/prr.2018.2329

هاجر دربندی داریان؛ اعظم قاسمی؛ مالک شجاعی جشوقانی