1. تبیین وجودی ملاصدرا از علم و نتایج آن در تبیین علم الهی

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 137-158

10.30497/prr.2021.241056.1683

مژگان فتاحی؛ علی ارشد ریاحی؛ حمیدرضا شاکرین


2. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 131-148

10.30497/prr.2015.1637

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


3. آفرینش انسان در آموزه‌های اسلامی و نسبت آن با نظریۀ تکامل

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 113-134

10.30497/prr.2013.1339

علی افضلی


4. بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1040

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


5. رابطه پدیدار شناسی و منطق هگل

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 129-155

10.30497/prr.2012.1148

محمد مشکات؛ مهدی دهباشی


6. معرفت شناسی ادراک عقلی از نظر ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 89-107

10.30497/prr.2012.1199

سحر کاوندی


7. انسانی شدن علم و دین در فلسفه کانت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 145-172

10.30497/prr.2012.1191

قدرت الله قربانی