1. معنویت دینی و معنای زندگی: نگاهی به چالش پوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30497/prr.2022.240880.1675

وحید سهرابی فر؛ ابوالقاسم فنائی


2. انسان متعالی و رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 93-115

10.30497/prr.2021.240358.1659

متین السادات عرب زاده؛ ابوالقاسم فنائی