1. تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-132

10.30497/prr.2015.1590

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا