1. رویکردی فلسفی به دوستی و دغدغۀ دیگری با تکیه بر آراء فیلسوف نوارسطویی جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.75454

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاالله رحمتی


2. خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-21

10.30497/prr.2019.2509

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


3. خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 41-64

10.30497/prr.2018.2330

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


4. کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کریفت

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 105-122

10.30497/prr.2017.1910

سیده زهرا رشیدی فرد؛ محسن جوادی


5. واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 47-70

10.30497/prr.2015.1633

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی


6. نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 25-51

10.30497/prr.2015.1586

شیما شهریاری؛ محسن جوادی


7. تحلیل ایمان گرایی جان بیشاپ

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 97-112

10.30497/prr.2012.1050

شیما شهرستانی؛ محسن جوادی


8. تفسیرهای گوناگون از دوگانگی حقیقت

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 53-75

10.30497/prr.2012.1114

حسن یوسفیان؛ محسن جوادی


9. بررسی و نقد ارتباط بداهت با دو عنوان «وضوح » و «یقین»

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 5-33

10.30497/prr.2012.1141

محسن جوادی؛ سید احمد غفاری قره باغ