1. تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ

دوره 5، شماره 2، آبان 1386، صفحه 19-37

10.30497/prr.2012.1164

اسکندر اسفندیاری؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی