1. انواع مختلف علیت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 207-232

10.30497/prr.2012.1194

مسعود صادقی (مترجم) جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)