1. رویکردی فلسفی به دوستی و دغدغۀ دیگری با تکیه بر آراء فیلسوف نوارسطویی جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.75454

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاالله رحمتی


2. جایگاه «امر پیشاتجربی» در دین‌شناسی و عرفان‌شناسی رودولف اوتو

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-107

10.30497/prr.2018.2327

اکرم ابراهیمی؛ انشاالله رحمتی


3. معیت سرمدی خداوند و علم مطلق

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-103

10.30497/prr.2017.1909

انشاءالله رحمتی