1. تحلیل انتقادی از دو استدلال مطهری بر جاودانگی انسان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 213-229

10.30497/prr.2017.1973

حسین هوشنگی؛ امید ارجمند؛ محمدجواد امیراحمدی