1. نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان

دوره 17، شماره 2، آبان 1398، صفحه 75-102

10.30497/prr.2020.2724

حسن سرایلو؛ رسول رسولی پور


2. خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-21

10.30497/prr.2019.2509

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


3. الحاد جدید: چیستی، بنیان‌ها، و زمینه‌ها

دوره 14، شماره 2، آبان 1395، صفحه 163-184

10.30497/prr.2017.1913

علی شهبازی؛ رسول رسولی پور؛ علی اله بداشتی