1. بررسی تقریرهای نظری و عملی برهان اخلاقی بر وجود خداوند

دوره 15، شماره 2، آبان 1396، صفحه 211-232

10.30497/prr.2018.2089

علیرضا مصدقی حقیقی؛ افلاطون صادقی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ اسماعیل زارع


2. الهیات تمثیلی یا الهیات تشکیکی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 69-89

10.30497/prr.2016.1846

افلاطون صادقی