پژوهشنامه فلسفه دین در آخرین ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (سال 1398) حائز رتبه ب  شده است. 

پژوهشنامه فلسفه دین به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و مقالات عرصه فلسفه دین را می پذیرد. با توجه به وجود جنبه های میان رشتگی در فلسفه دین، مجله از  مقالات عرصه های روان شناسی دین، جامعه شناسی دین، علوم شناختی و دین، کلام عقلی، الهیات بالمعنی الاخص، و ... نیز استقبال می کند.

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

مقالات هر شماره، قبل از قرار گرفتن در شماره مربوط، در بخش مقالات آماده انتشار نمایش داده می شوند.

دسترسی به مقالات دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)» آزاد ( Open Access ) است. 

پژوهشنامه فلسفه دین، برای داوری، ویراستاری، و انتشار مقالات هزینه ای دریافت نمی کند.

با توجه به نمایه شدن مجله در برخی نمایه های جهانی، چکیده انگلیسی مناسب ضروری است. در صورت عدم مناسب بودن چکیده، ترجمه آن توسط متخصصان فلسفه دین انجام شده و هزینه آن از نویسندگان اخذ خواهد شد.

1. مواجهه با مسئله فعل الهی در طبیعت: برتری دیدگاه نوخاسته گرایانه بر دیدگاه های تومیستی و کوانتمی

صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.14555.1560

جواد درویش آقاجانی؛ سید حسن حسینی


2. چیستی و امکان کلام وجودی

صفحه 27-50

10.30497/prr.2021.14432.1554

مهدی عباس‌زاده


3. امکان شناخت انسان در آراء یاسپرس و جوادی آملی

صفحه 51-74

10.30497/prr.2021.14800.1577

حمید رضا خادمی


4. تبیین و نقد نگاه فیلیپس به گرامر دعا

صفحه 75-95

10.30497/prr.2021.14793.1576

زینب شکیبی


5. آیا ارجاع متعین به ساحت الهی ممکن است؟

صفحه 97-118

10.30497/prr.2021.15207.1592

حامد قدیری


6. رابطۀ فلسفه و دین در انسان‌شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلای فلسفه

صفحه 119-140

10.30497/prr.2021.238770.1595

سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم؛ میترا پورسینا


7. جایگاه عقل درمناسک دینی از دیدگاه کانت

صفحه 141-160

10.30497/prr.2021.14705.1571

طیبه جورابچی؛ حسین هوشنگی


8. مقایسه مواضع هایدگر متقدم و متاخر در باب نقد و چیرگی بر متافیزیک با ملاحظه اثرپذیری آن از الهیات مسیحی

صفحه 161-182

10.30497/prr.2021.14980.1582

مهدی پاکنهاد؛ عباس یزدانی


9. اصطلاح شناسی ابداع در الهیات اسماعیلیه عصر فاطمیان

صفحه 183-200

10.30497/prr.2021.14906.1580

محمد بهرامی


10. بررسی و نقد دیدگاه دیوید بیسینگر در دفاع از مدل انحصارگرایی دینی

صفحه 201-222

10.30497/prr.2021.239358.1619

وحیده فخار نوغانی


11. تضعیف خدای متافیزیکی در عقلانیت سوژه مدرن از منظر هایدگر

صفحه 223-238

10.30497/prr.2021.239185.1613

هانی اشرفی؛ امیر مازیار


12. بررسی و نقد آراء سهروردی در خصوص مساله شر

صفحه 239-261

10.30497/prr.2021.239142.1615

جواد آیار؛ مهدی منفرد


مشاهده مقالات:628,797

ابر واژگان