پژوهشنامه فلسفه دین در آخرین ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (سال 1398) حائز رتبه ب  شده است. 

پژوهشنامه فلسفه دین به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و مقالات عرصه فلسفه دین را می پذیرد. با توجه به وجود جنبه های میان رشتگی در فلسفه دین، مجله از  مقالات عرصه های روان شناسی دین، جامعه شناسی دین، علوم شناختی و دین، کلام عقلی، الهیات بالمعنی الاخص، و ... نیز استقبال می کند.

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

مقالات هر شماره، قبل از قرار گرفتن در شماره مربوط، در بخش مقالات آماده انتشار نمایش داده می شوند.

دسترسی به مقالات دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)» آزاد ( Open Access ) است. 

1. رویکردی فلسفی به دوستی و دغدغۀ دیگری با تکیه بر آراء فیلسوف نوارسطویی جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.75454

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاالله رحمتی


2. مشارکت در حیات الوهی:‌ بنیاد نهایی تبیین غایت‌شناختی نزد ارسطو

صفحه 27-48

10.30497/prr.2020.2759

مصطفی زالی


3. اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه

صفحه 49-68

10.30497/prr.2020.75373

امیر صائمی؛ سید محمد هادی هدایت‌زاده رضوی


4. مرگ خدای نیچه: اعلامیه‌ای سرخوشانه یا مرثیه‌ای سوگوارانه؟

صفحه 69-88

10.30497/prr.2020.75375

محمدمهدی اردبیلی


5. نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند

صفحه 89-106

10.30497/prr.2020.75397

سحر صدری؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محمد سعیدی مهر


6. الگوی نوین پوکینگ‌هورن از ارتباط خدا با عالم با نقد تصور سنتی توماسی

صفحه 107-130

10.30497/prr.2020.75446

نیما نریمانی


7. بوم‌شناسی ژرف‌نگر: جنبشی علیه دوگانۀ انسان/طبیعت و نقد آن (روی‌آوردی الهیاتی)

صفحه 131-154

10.30497/prr.2020.75447

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


8. شرایط یک نظریة «معنای زندگی» از دیدگاه سوزان ولف

صفحه 155-174

10.30497/prr.2020.75448

طاهره اشراقی؛ محمدرضا بیات


9. بررسی مسأله علم پیشین خداوند در دیدگاه ابوالبرکات بغدادی و الهیات گشوده

صفحه 175-196

10.30497/prr.2020.75449

سید محمد علی دیباجی؛ عیسی محمدی نیا


10. نقش آموزه «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» در تبیین توحید شخصی وجود

صفحه 197-216

10.30497/prr.2020.14441.1555

محمدرضا ارشادی نیا


11. بررسی و نقد براهین نقض غرض و اعتماد در اثبات عصمت انبیاء

صفحه 217-239

10.30497/prr.2020.12615.1539

حسین اترک


12. دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

صفحه 241-262

10.30497/prr.2020.13798.1523

عبدالله نصری


مشاهده مقالات:1,099,961

ابر واژگان