پژوهشنامه فلسفه دین در آخرین ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (سال 1398) حائز رتبه ب  شده است. 

پژوهشنامه فلسفه دین به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و مقالات عرصه فلسفه دین را می پذیرد. با توجه به وجود جنبه های میان رشتگی در فلسفه دین، مجله از  مقالات عرصه های روان شناسی دین، جامعه شناسی دین، علوم شناختی و دین، کلام عقلی، الهیات بالمعنی الاخص، و ... نیز استقبال می کند.

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

مقالات هر شماره، قبل از قرار گرفتن در شماره مربوط، در بخش مقالات آماده انتشار نمایش داده می شوند.

دسترسی به مقالات دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)» آزاد ( Open Access ) است. 

پژوهشنامه فلسفه دین، برای داوری، ویراستاری، و انتشار مقالات هزینه ای دریافت نمی کند.

با توجه به نمایه شدن مجله در برخی نمایه های جهانی، چکیده انگلیسی مناسب ضروری است. در صورت عدم مناسب بودن چکیده، ترجمه آن توسط متخصصان فلسفه دین انجام شده و هزینه آن از نویسندگان اخذ خواهد شد.

1. توجه در اندیشه سیمون وی

صفحه 1-28

10.30497/prr.2021.15057.1585

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ احسان ممتحن


2. پدیدارشناسی معنای زندگی در اندیشه هوسرل

صفحه 29-48

10.30497/prr.2021.239343.1618

علیرضا فرجی


3. نگاهی انتقادی به معرفت‌شناسی فضیلت به روایت لیندا زاگزبسکی: چند ایراد اولیه

صفحه 49-68

10.30497/prr.2021.239848.1638

اکرم عسکرزاده مزرعه


4. مسئلهٔ شر، خیر برتر، و اشکال اخلاقی

صفحه 69-92

10.30497/prr.2021.239960.1642

سید محسن اسلامی؛ محمد سعیدی مهر


5. انسان متعالی و رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور

صفحه 93-115

10.30497/prr.2021.240358.1659

متین السادات عرب زاده؛ ابوالقاسم فنائی


6. تحلیل و نقد دلایل امکان شناخت ذات الهی و راه حصول آن از منظر فخر رازی

صفحه 117-136

10.30497/prr.2021.240209.1649

امیرحسین منصوری نوری؛ عین اله خادمی؛ عبداله صلواتی


7. تبیین وجودی ملاصدرا از علم و نتایج آن در تبیین علم الهی

صفحه 137-158

10.30497/prr.2021.241056.1683

مژگان فتاحی؛ علی ارشد ریاحی؛ حمیدرضا شاکرین


8. آیا استدلال از طریق تنظیم ظریف خداباورانه است؟

صفحه 159-181

10.30497/prr.2021.241083.1686

محمدابراهیم مقصودی


9. دربارۀ چگونگی علم خداوند به شرطی‌های خلاف واقعِ آزادی

صفحه 183-205

10.30497/prr.2021.241053.1684

فریدالدین سبط؛ ابراهیم آزادگان؛ مهدی اصفهانی؛ اعظم قاسمی


10. گشایش معمای ایدۀ «خداباوری شهودی» و وجود پرشمار خداناباوران: پژوهشی در علوم شناختی دین

صفحه 207-226

10.30497/prr.2021.240612.1668

نعیمه پورمحمدی؛ میثم فصیحی رامندی


11. موجه بودن باور متداول به خداوند بر اساس معرفت‌شناسیِ مبتنی بر شنیده‌های اطمینان‌یافته

صفحه 227-246

10.30497/prr.2021.241376.1691

حمیدرضا آیت اللهی


12. رویکرد زیستی-تکاملی در مواجهه با ادیان: بررسی دیدگاه دیوید ویلسون

صفحه 247-268

10.30497/prr.2021.4721.1682

هاله عبدالهی راد


مشاهده مقالات:638,698

ابر واژگان