اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 599
تعداد پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش 396

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 1057005
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 322624
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 17 %