اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 627
تعداد پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش 417

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 1075574
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 329509
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 17 %