اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 576
تعداد پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش 376

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 1045317
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 315673
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
درصد پذیرش 17 %