دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-266 
3. میراث کانت در تجربۀ دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود

صفحه 37-61

محمدابراهیم باسط؛ مریم صانع پور؛ مهدی معین زاده؛ میثم سفیدخوش


7. نقش دیگری نزد یوهانس اکهارتوس

صفحه 131-153

احمد عسگری؛ محمدمهدی عبدالعلی نژاد


8. بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه‌ی معاد جسمانی ملاصدرا

صفحه 155-175

محمدکاظم فرقانی؛ مجید تقی نجات؛ امیر حسین سلیمانی