دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-276 
1. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 1-21

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان


11. بررسی تقریرهای نظری و عملی برهان اخلاقی بر وجود خداوند

صفحه 211-232

علیرضا مصدقی حقیقی؛ افلاطون صادقی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ اسماعیل زارع