دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-180 
3. واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

صفحه 47-70

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی


6. وجود خدا و صرفه‌مندی اخلاق

صفحه 111-130

مسعود صادقی؛ اسدالله آژیر