1. نظریه اعتبار – تفسیر در اندیشه علامه طباطبایی؛ مقدمه‌ای بر فلسفه الهی اسلام

صفحه 1-24

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان؛ لطف الله نبوی


2. جایگاه معرفت‌شناختی انبیاء در سیر معرفتی انسان ها از دید غزالی: نقش تعلیمی

صفحه 25-46

میترا (زهرا) پور سینا


3. واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

صفحه 47-70

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی


4. از سازگارگرایی تا ضدسازگارگرایی خداباوری و تکامل داروینی: بررسی و نقد چهار دیدگاه

صفحه 71-88

سیّدحسن حسینی


5. دشواری‌های ابن‌سینا در پذیرش یا انکار معاد جسمانی

صفحه 89-110

فاطمه صادق زاده


6. وجود خدا و صرفه‌مندی اخلاق

صفحه 111-130

مسعود صادقی؛ اسدالله آژیر


7. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

صفحه 131-148

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر


8. بازخوانی مسئلۀ منطقی شر و تئودیسۀ مبتنی بر خیرهای برتر از سوئینبرن

صفحه 149-164

توکل کوهی گیگلو؛ جواد دانش