دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 0-208 (پاییز و ) 
7. تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا

صفحه 109-132

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا