دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-192 
2. تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ

صفحه 19-37

اسکندر اسفندیاری؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی