1. وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس

صفحه 5-18

عبدالله نصری


2. تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ

صفحه 19-37

اسکندر اسفندیاری؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی


3. نیستی و کارکرد آن در مباحث الهیات در نگاه مولانا و مایستر اکهارت

صفحه 39-62

قاسم کاکایی


4. خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی

صفحه 67-82

علی اصغر مصلح


5. علل و انگیزه های دینی ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی

صفحه 83-94

سید صدرالدین طاهری؛ محسن مروی نام


6. نقد فلسفه اخلاق کانت از منظر واقع گرایی اخلاقی مک داول

صفحه 95-120

حسن میانداری


7. بررسی کلامی فلسفی مسئله حشر حیوانات

صفحه 121-148

سعید نظری توکلی


8. استعاره راه معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان

صفحه 149-148

علی اصغر پور عزت؛ سید محمد حسین هاشمیان