دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-180 
1. وییلیام کریک و تبیین ازلیت خداوند

صفحه 5-31

محمد سعیدی مهر؛ فاطمه ملاحسنی


2. دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

صفحه 33-51

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی