نویسنده = دهباشی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه پدیدار شناسی و منطق هگل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 129-155

محمد مشکات؛ مهدی دهباشی